gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 
gallery/image1
 
אישור חיים
 
 
ראשית, מהו אישור חיים?
 

אישור חיים ( או לעתים נקרא תעודת חיים) הינו אישור נוטריוני כי אותו אדם אשר הזדהה בפני הנוטריון אכן שריר וקיים ולמעשה חי ומכאן שמו של האישור.

במדינת ישראל יש צורך לפנות לנוטריון מוסמך של משרד המשפטים על מנת שיאשר כי פלוני עדיין חי.

למה, ועבור מי נדרש אישור חיים?

בדרך כלל מי שנדרש להציג אישור חיים אלו הם אנשים הנמצאים בשלהי חייהם, קשישים, שמקבלים קצבאות מביטוח לאומי, פיצויים ממדינות בחו"ל ( לדוגמא ניצולי שואה המקבלי פיצויים מגרמניה), או במצבים אחריםשל אנשים ( לווא דווקא קשישים) הנמצאים במצב סיעודי ובסכנת חיים כתוצאה ממחלה או תאונה קשה ומקבלים בשוטף תשלומים ופיצויים מחברות הביטוח.

אותם גופים רוצים לוודא כי הם משלמים את הקצבאות או התגמולים לאדם הנכון ולא לדוגמא שאדם נפטר ואותם גופים ממשיכים לשלם קצבאות לאדם שכבר נפטר.

לכן אחת לתקופה מגיעה דרישה של הגופים הללו להציג להם אישור חיים.

וכאמור במדינת ישראל הגוף המוסמך לאמת ולאשר כי פלוני בחיים הינו נוטריון מוסמך של משרד המשפטים.

רבים המקרים מפאת גיל או מצב רפואי בהם נדרש הנוטריון להגיע עד למקום מושבו של האדם ( בית, בית אבות, בית חולים או כל מוסד רפואי אחר) על מנת לזהותו להנפיק לו את אישור החיים המיוחל.
 
צרו קשר עוד היום עם המרכז לנוטריון 

ונוטריון ויגיע עד אליכם