gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 

 יפוי כוח מתמשך עד הבית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל אדם המעוניין לקבוע מראש מי יקבל בשמו החלטות בעתיד או אלו החלטות יתקבלו בשמו בעתיד כשלא יוכל לקבלן בעצמו.

 

זכאות מותנית בכך שאותו אדם מבין מה המשמעות של מתן יפוי כוח מתמשך עד הבית, מה מטרותיו ומה תוצאותיו והינו מעל גיל 18. אם מדובר באדם עם מוגבלות, הכוונה היא שהוא מסוגל להבין זאת בהינתן ההתאמות הנדרשות למצבו

 

יש לחתום על הטפסים בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת ליפוי כוח מתמשך עד הבית, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח

 

צרו קשר עוד היום עם המרכז לנוטריון ועו"ד מוסמך יעמוד לרשותכם 03-9333133

 

 

במסגרת ייפוי כוח מתמשך עד הבית יכול אותו אדם לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג ואילו החלטות לקבל והוא יכול גם להשאיר למיופה הכוח המתמשך את שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות.

 

ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח 

 

ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול

 

ניתן וכדאי לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד במסגרת יפוי כוח מתמשך עד הבית, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם

 

מיופה הכוח חייב להסכים למינויו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח

 

עורך הדין ליפוי כוח מתמשך עד הבית שבפניו נחתם ייפוי הכוח יביא לידיעת האדם שערך את ייפוי הכוח, בין היתר, את המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכוח, את החלופות הקיימות לכך, ואת העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך

 

האדם יאשר בחתימתו על ייפוי הכוח כי הוא מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו, וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו

 

זקוקים לעו"ד שיגיע עד אליכם?

 

 

יש להפקיד ייפוי כוח מתמשך לאחר עריכתו אצל האפוטרופוס הכללי כתנאי מוקדם לכניסתו לתוקף

 

לאחר קבלת העותק המקורי אצל האפוטרופוס הכללי ובתום הטיפול בבקשה, תישלח הודעה לאדם הממנה עם העתק לעורך הדין על אישור או דחייה של בקשת ההפקדה

 

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף במועד שבו האדם הממנה לא יהיה מסוגל להבין יותר בנושא שלשמו ניתן ייפוי הכוח

 

כמובן שכל מקרה לגופו ויש צורך להתייעץ עם עו"ד שעבר הכשרה מיוחדת על מנת לקבל מענה משפטי קונקרטי, 

 

לכל שאלה נוספת צרו קשר עם המרכז לנוטריון ונשמח לעמוד לשירותכם 03-9333133

 

 

________________________________________________

 

יפוי כוח מתמשך עד הבית, יפויי כוח מתמשך, יפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח מתמשך, עורך הדין ליפוי כוח מתמשך עד הבית, יפוי כח עד הבית, יפוי כוח מתמשך עד הבית, יפויי כוח מתמשך עד בית הלקוח, הגשת מסמכים ליפוי כח מתמשך, יפוי כחו מתמשך רפואי, יפוי כח רפואי עד הבית, עו"ד עד הבית ליפוי כח מתמשך, נוטריון עד הבית ליפוי כח מתמשך, עו"ד מומלץ לייפוי כוח מתמשך, נוטריון מומלץ לייפוי כוח מתמשך, עורך דין מומלץ לייפוי כוח מתמשך, מומלצים לייפוי כוח מתמשך, המלצה לייפוי כוח מתמשך, עורכי דין מומלצים לייפוי כוח מתמשך, עו"ד מוכר לייפוי כוח מתמשך, יפוי כוח מתמשך עד אליכם, יפוי כח מתמשך רפואי עד הבית, נוטריון ליפוי כוח מתמשך, נוטריון לייפוי כוח מתמשך, יפוי כוח נוטריוני עד הבית,ייפוי כוח מתמשך כמה עולה  כמה עולה לעשות ייפוי כח מתמשך, ייפוי כוח מתמשך דוגמא, ייפוי כוח מתמשך טפסים, ייפוי כוח מתמשך שכר טרחה, ייפוי כוח מתמשך מקוון כוח מתמשך, נוטריון לייפוי כוח מתמשך, יפוי כוח נוטריוני עד הבית, ייפוי כוח מתמשך כמה עולה  כמה עולה לעשות ייפוי כח מתמשך, ייפוי כוח מתמשך דוגמא, ייפוי כוח מתמשך טפסים, ייפוי כוח מתמשך שכר טרחה, ייפוי כוח מתמשך מקוון "ייפוי כוח מתמשך" רפואי , ייפוי כוח מתמשך עורכי דין "ייפוי כוח מתמשך" רפואי , ייפוי כוח מתמשך עורכי דין 

gallery/חתימה 3