gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 

שירותי נוטריון עד הבית באלישמע הניתנים על ידי המרכז לנוטריון כוללים בין היתר:
אישור נוטריוני ותרגום נוטריוני למסמכי גילוי מרצון באלישמע
אימות חתימה בפני נוטריון ליפוי כח כללי (אדם מוגבל, שוהה בחו"ל) באלישמע
אימות חתימה ליפוי כח בנק למשכנתאות באלישמע
יפוי כח בלתי חוזר באלישמע
אימות חתימה ליפוי כח נוטריון – רכישת דירה וכיו"ב  באלישמע
אישורי נוטריון על אימות חתימה בכל נושא אחר באלישמע
אישור צוואה ע"י נוטריון  באלישמע
אימות הסכם ממון טרום נישואין ע"י נוטריון  באלישמע
תצהירים נוטריונים  באלישמע
אישור נוטריון של אישורי אפוסטיל  באלישמע
תרגום נוטריוני (בכל השפות) באלישמע
אישורי חיים  באלישמע
תרגום מסמכים ציבוריים  באלישמע
תרגום תעודת נישואין באלישמע, תעודת גירושין באלישמע, אישור העתק באלישמע, אישורי הסכמי ממון באלישמע 
הכנת כתבי-הרשאה / יפויי כח למיניהם  באלישמע
כל אישור נוטריון אחר, לצרכי הלקוח ובהתאם לחוק  באלישמע
אישור נוטריוני לרכישת דירה  באלישמע
צוואה נוטריונית באלישמע
גילוי מרצון באלישמע   
שירותי נוטריון אקספרס באלישמע  - כל שירותי הנוטריון במקום אחד