gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 

נוטריון בבית חולים בילינסון:

ישנם מקרים בהם אדם מאושפז בבית חולים בלינסון והוא במצב סיעודי שאינו מאפשר לו לטפל בענייניו.

במצבים כאלה הוא נאלץ לייפות את כוחם של הקרובים אליו ( בדרך כלל בקרבה ראשונית אך לא רק)  לטפל בענייניו עקב אי מסוגלותו התפקודית ובהעדרו, באמצעות יפוי כוח כללי.

פעולה זו מצריכה אישור של נוטריון. 

במסגרת שירותי נוטריון עד הבית ניתן שירות נוטריון בבית חולים בילינסון וברוב המקרים מדובר בשירות אקספרס.

יובהר לעניין זה כי בהתאם לתקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 כאשר אדם מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, זקוק לאישור נוטריוני, עליו להציג לנוטריון תעודה רפואית, המעידה על מצבו שהוא צלול וכשיר לעשיית הפעולה בפני הנוטריון. ללא תעודה רפואית זו, הוא לא יוכל לקבל אישור נוטריוני.

משרדנו יודע לטפל במקרים כאלו ולדרוש את המסמכים הרפואיים המתאימים על מנת שאישור הנוטריון יהיה בתוקף.

שירותי נוטריון בבית חולים בילינסון לטובת:

יפוי כח בבית חולים בלינסון,

צוואה בבית חולים בילינסון,

צוואה נוטריונית בבית חולים בילינסון

המרכז לנוטריון כל שירותי הנוטריון במקום אחד