gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 

שירותי נוטריון עד הבית בגבעתיים הניתנים על ידי המרכז לנוטריון כוללים בין היתר:
אישור נוטריוני ותרגום נוטריוני למסמכי גילוי מרצון בגבעתיים
אימות חתימה בפני נוטריון ליפוי כח כללי (אדם מוגבל, שוהה בחו"ל) בגבעתיים
אימות חתימה ליפוי כח בנק למשכנתאות בגבעתיים
יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר בגבעתיים
אימות חתימה ליפוי כח נוטריון – רכישת דירה וכיו"ב  בגבעתיים
אישורי נוטריון על אימות חתימה בכל נושא אחר בגבעתיים
אישור צוואה ע"י נוטריון בגבעתיים
אימות הסכם ממון טרום נישואין ע"י נוטריון בגבעתיים
תצהירים נוטריונים בגבעתיים
אישור נוטריון של אישורי אפוסטיל  בגבעתיים
תרגום נוטריוני (בכל השפות) בגבעתיים
אישורי חיים  בגבעתיים
תרגום מסמכים ציבוריים  בגבעתיים
תרגום תעודת נישואין בגבעתיים, תעודת גירושין בגבעתיים, אישור העתק בגבעתיים, אישורי הסכמי ממון בגבעתיים 
הכנת כתבי-הרשאה / יפויי כח למיניהם  בגבעתיים
כל אישור נוטריון אחר, לצרכי הלקוח ובהתאם לחוק  בגבעתיים
אישור נוטריוני לרכישת דירה  בגבעתיים
צוואה נוטריונית בגבעתיים
גילוי מרצון בגבעתיים