gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 

שירותי נוטריון עד הבית בהרצליה פיתוח הניתנים על ידי המרכז לנוטריון כוללים בין היתר:
אישור נוטריוני ותרגום נוטריוני למסמכי גילוי מרצון בהרצליה פיתוח

אימות חתימה בפני נוטריון ליפוי כח כללי (אדם מוגבל, שוהה בחו"ל) בהרצליה פיתוח
אימות חתימה ליפוי כח בנק למשכנתאות בהרצליה פיתוח
יפוי כח בלתי חוזר בהרצליה פיתוח
אימות חתימה ליפוי כח נוטריון – רכישת דירה וכיו"ב  בהרצליה פיתוח
אישורי נוטריון על אימות חתימה בכל נושא אחר בהרצליה פיתוח
אישור צוואה ע"י נוטריון  בהרצליה פיתוח
אימות הסכם ממון טרום נישואין ע"י נוטריון  בהרצליה פיתוח
תצהירים נוטריונים  בהרצליה פיתוח
אישור נוטריון של אישורי אפוסטיל  בהרצליה פיתוח
תרגום נוטריוני (בכל השפות) בהרצליה פיתוח
אישורי חיים  בהרצליה פיתוח
תרגום מסמכים ציבוריים  בהרצליה פיתוח
תרגום תעודת נישואין בהרצליה פיתוח, תעודת גירושין בהרצליה פיתוח, אישור העתק בהרצליה פיתוח, אישורי הסכמי ממון בהרצליה פיתוח 
הכנת כתבי-הרשאה / יפויי כח למיניהם  בהרצליה פיתוח
כל אישור נוטריון אחר, לצרכי הלקוח ובהתאם לחוק  בהרצליה פיתוח
אישור נוטריוני לרכישת דירה  בהרצליה פיתוח
צוואה נוטריונית בהרצליה פיתוח
גילוי מרצון בהרצליה פיתוח   

שירותי נוטריון אקספרס בהרצליה פיתוח  - כל שירותי הנוטריון במקום אחד