gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 


שירותי נוטריון עד הבית במשתלה הניתנים על ידי המרכז לנוטריון כוללים בין היתר:
אישור נוטריוני ותרגום נוטריוני למסמכי גילוי מרצון במשתלה 
אימות חתימה בפני נוטריון ליפוי כח כללי (אדם מוגבל, שוהה בחו"ל) במשתלה 
אימות חתימה ליפוי כח בנק למשכנתאות במשתלה 
יפוי כח בלתי חוזר במשתלה 
אימות חתימה ליפוי כח נוטריון – רכישת דירה וכיו"ב במשתלה 
אישורי נוטריון על אימות חתימה בכל נושא אחר במשתלה 
אישור צוואה ע"י נוטריון במשתלה 
אימות הסכם ממון טרום נישואין ע"י נוטריון במשתלה 
תצהירים נוטריונים במשתלה 
אישור נוטריון של אישורי אפוסטיל  במשתלה 
תרגום נוטריוני (בכל השפות) במשתלה 
אישורי חיים  במשתלה 
תרגום מסמכים ציבוריים במשתלה 
תרגום תעודת נישואין במשתלה , תעודת גירושין במשתלה , אישור העתק במשתלה , אישורי הסכמי ממון במשתלה  
הכנת כתבי-הרשאה / יפויי כח למיניהם  במשתלה 
כל אישור נוטריון אחר, לצרכי הלקוח ובהתאם לחוק  במשתלה 
אישור נוטריוני לרכישת דירה  במשתלה 
צוואה נוטריונית במשתלה 
גילוי מרצון במשתלה    
המרכז לנוטריון, שירותי נוטריון אקספרס 24/7 במשתלה   - כל שירותי הנוטריון במקום אחד