gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 

שירותי נוטריון עד הבית בראש העין הניתנים על ידי המרכז לנוטריון כוללים בין היתר:
אישור נוטריוני ותרגום נוטריוני למסמכי גילוי מרצון בראש העין
אימות חתימה בפני נוטריון ליפוי כח כללי (אדם מוגבל, שוהה בחו"ל) בראש העין
אימות חתימה ליפוי כח בנק למשכנתאות בראש העין
יפוי כח בלתי חוזר בראש העין
אימות חתימה ליפוי כח נוטריון – רכישת דירה וכיו"ב בראש העין
אישורי נוטריון על אימות חתימה בכל נושא אחר בראש העין
אישור צוואה ע"י נוטריון  בראש העין
אימות הסכם ממון טרום נישואין ע"י נוטריון בראש העין
תצהירים נוטריונים  בראש העין
אישור נוטריון של אישורי אפוסטיל בראש העין
תרגום נוטריוני (בכל השפות) בראש העין
אישורי חיים בראש העין
תרגום מסמכים ציבוריים בראש העין
תרגום תעודת נישואין בראש העין, תעודת גירושין בראש העין, אישור העתק בראש העין, אישורי הסכמי ממון בראש העין 
הכנת כתבי-הרשאה / יפויי כח למיניהם בראש העין
כל אישור נוטריון אחר, לצרכי הלקוח ובהתאם לחוק בראש העין
אישור נוטריוני לרכישת דירה בראש העין
צוואה נוטריונית בראש העין
גילוי מרצון בראש העין   
המרכז לנוטריון, שירותי נוטריון אקספרס 24/7 בראש העין  - כל שירותי הנוטריון במקום אחד