gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 


שירותי נוטריון עד הבית ברמת אביב הניתנים על ידי המרכז לנוטריון כוללים בין היתר:
אישור נוטריוני ותרגום נוטריוני למסמכי גילוי מרצון ברמת אביב 
אימות חתימה בפני נוטריון ליפוי כח כללי (אדם מוגבל, שוהה בחו"ל) ברמת אביב
אימות חתימה ליפוי כח בנק למשכנתאות ברמת אביב
יפוי כח בלתי חוזר ברמת אביב
אימות חתימה ליפוי כח נוטריון – רכישת דירה וכיו"ב ברמת אביב
אישורי נוטריון על אימות חתימה בכל נושא אחר ברמת אביב
אישור צוואה ע"י נוטריון ברמת אביב
אימות הסכם ממון טרום נישואין ע"י נוטריון ברמת אביב
תצהירים נוטריונים ברמת אביב
אישור נוטריון של אישורי אפוסטיל ברמת אביב
תרגום נוטריוני (בכל השפות) ברמת אביב
אישורי חיים  ברמת אביב
תרגום מסמכים ציבוריים ברמת אביב
תרגום תעודת נישואין ברמת אביב, תעודת גירושין ברמת אביב, אישור העתק ברמת אביב, אישורי הסכמי ממון ברמת אביב 
הכנת כתבי-הרשאה / יפויי כח למיניהם ברמת אביב
כל אישור נוטריון אחר, לצרכי הלקוח ובהתאם לחוק ברמת אביב
אישור נוטריוני לרכישת דירה ברמת אביב
צוואה נוטריונית ברמת אביב
גילוי מרצון ברמת אביב   
המרכז לנוטריון, שירותי נוטריון אקספרס 24/7 ברמת אביב - כל שירותי הנוטריון במקום אחד