gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 


שירותי נוטריון עד הבית בשכונת המשתלה הניתנים על ידי המרכז לנוטריון כוללים בין היתר:
אישור נוטריוני ותרגום נוטריוני למסמכי גילוי מרצון בשכונת המשתלה 
אימות חתימה בפני נוטריון ליפוי כח כללי (אדם מוגבל, שוהה בחו"ל) בשכונת המשתלה 
אימות חתימה ליפוי כח בנק למשכנתאות בשכונת המשתלה 
יפוי כח בלתי חוזר בשכונת המשתלה 
אימות חתימה ליפוי כח נוטריון – רכישת דירה וכיו"ב בשכונת המשתלה 
אישורי נוטריון על אימות חתימה בכל נושא אחר בשכונת המשתלה 
אישור צוואה ע"י נוטריון בשכונת המשתלה 
אימות הסכם ממון טרום נישואין ע"י נוטריון בשכונת המשתלה 
תצהירים נוטריונים בשכונת המשתלה 
אישור נוטריון של אישורי אפוסטיל  בשכונת המשתלה 
תרגום נוטריוני (בכל השפות) בשכונת המשתלה 
אישורי חיים  בשכונת המשתלה 
תרגום מסמכים ציבוריים בשכונת המשתלה 
תרגום תעודת נישואין בשכונת המשתלה , תעודת גירושין בשכונת המשתלה , אישור העתק בשכונת המשתלה , אישורי הסכמי ממון בשכונת המשתלה  
הכנת כתבי-הרשאה / יפויי כח למיניהם בשכונת המשתלה 
כל אישור נוטריון אחר, לצרכי הלקוח ובהתאם לחוק בשכונת המשתלה 
אישור נוטריוני לרכישת דירה בשכונת המשתלה 
צוואה נוטריונית בשכונת המשתלה 
גילוי מרצון בשכונת המשתלה    
המרכז לנוטריון, שירותי נוטריון אקספרס 24/7 בשכונת המשתלה   - כל שירותי הנוטריון במקום אחד