gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 
 
 

נוטריון לאפוסטיל דיגיטלי

 

כל מסמך רשמי של מדינת ישראל על מנת שיוכר במדינה אחרת (חברת אמנת האג) מחוייב במסמך אישור הנקרא אפוסטיל. על מנת להוציא אפוסטיל ניתן להגיע לבית המשפט ובמידה ומדובר במסמך רשמי של מדינת ישראל כלומר, בתעודה ציבורית, כגון תעודת נישואין, תעודת זהות וכיוב' יש צורך באפוסטיל של משרד החוץ היושב בירושלים.

 

האפוסטיל הינו למעשה קוד בין מדינות חברות באמנת האג המאשרר כי המסמך שנמסר למדינת היעד אומת על ידי נוטריון מוסמך של המדינה. 

 

כבר היום התחילו לחשוב על פתרונות כשהפתרון המיטבי הוא מעבר לדיגיטל, כלומר אזרח שיידרש להמציא תעודה ציבורית לחו"ל ייכנס למערכת מקוונת בה יוכל לציין את סוג המסמך והאם נדרש תרגום. לאחר מכן יתבצע תהליך בו משרד החוץ מיאמת את התעודה ונותן אפוסטיל דיגיטלי שיעבור זיהוי אצל הנוטריון ובמידת הצורך יעבור גם תרגום דיגטלי אצל הנוטריון. לאחר מכן יומצא אפוסטיל דיגטלי לאישור הנוטריוני וכל זאת מבלי להטריח את האזרחים לטובת הוצאת אישור האפוסטיל. 

 

פתרון זה הועלה בישיבת ועדת הנוטריונים שהתקיימה בבית הפרקליט בתל אביב.

 

המרכז לנוטריון כמובן ערוך ומוכן בכל עת לעמוד לרשות המדינה וליתן אפוסטיל דיגיטלי לכל בר בי רב. ואולם כיום עד אשר תהליך הדיגיטל יושלם ניתן להוציא באמצעותנו אופטסי בשיטה הרגילה. 

 

כמובן שכל מקרה לגופו ויש ליצור קשר על מנת לבדוק איזה סוג אפוסטיל נדרש בכל מקרה ומקרה.

 

צרו קשר עוד היום למרכז לנוטריון ב 03-9333133

 

 

 

 

 

gallery/image1