gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 

נוטריון לבית סוהר

אישור נוטריון לבית סוהר לתצהיר ידועים בציבור :


סעיף 3 לפקנ"צ (פקודת נציבות בתי הסוהר) 04.40.47 – שעניינה התייחדות וסיוע לפריון אסירים ועצורים, קובע כי התייחדות בבית הסוהר תאושר לאסיר בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:

"
א.  אסיר / עצור נשוי- מי שהציג תעודת נישואין המעידה על נישואיו.
ב.  אסיר / עצור ידוע בציבור- מי שהגיש לשב"ס תצהיר על הידוע/ה בציבור, מאושר ע"י נוטריון.
ג.  חברה- מי שביקרה אצל האסיר / עצור בשנתיים האחרונות ברציפות ".


רוצה לומר:

התייחדות בבית סוהר הנה היתר לפגישה אינטימית של האסיר/ה או העציר/ה ובני זוגם.

על מנת שניתן יהיה לבצע התייחדות וביקור פתוח בבית הסוהר לידועים בציבור,

נדרש הידוע/ה בציבור לחתום על תצהיר ידועים בציבור בנוסח מקובל ובהתאם לדרישות כל דין ולאשרו אצל נוטריון לבית סוהר.  

בשים לב שלא כל עו"ד הוא נוטריון לבית סוהר לכן יש צורך לבדוק האם הנוטריון הינו מאושר משרד המשפטים ומתמחה בתחום הנוטרניזציה. 

 

משרדנו מספק שירותי נוטריון לידועים בציבור וזמין עבורכם בכל עת. 

 

מומלץ כמובן להכין מראש את האישור הנוטריוני על מנת לחסוך עגמת נפש ולמנוע בזבוז זמן מיותר, שכן לביקור פתוח ימים ושעות ספציפיים.

צרו קשר עם המרכז לנוטריון ותקבלו מענה זמין ומקצועי. 

שירותי נוטריון לבית סוהר - כל שירותי הנוטריון במקום אחד