gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 

נוטריון להפריה חוץ גופית

הפריה חוץ גופית אשר ידועה גם בשמות: "הפריה מלאכותית" ו"הפריית מבחנה", הינה אחד מן הטיפולים השכיחים ביותר בקרב טיפולי הפוריות המתקדמים. ההפריה החוץ גופית היא טכניקת טיפולי הפריון השכיחה ביותר בעידן המודרני.

 בתהליך ההפריה החוץ גופית מתקיימת פגישה יזומה בין הביצית לזירעון בתנאי מעבדה, כאלטרנטיבה למקום המפגש הטבעי שלהם – החצוצרה בגוף האישה. במסגרת טיפול הפוריות מבצעים שאיבת ביציות מגוף האישה, איחוד עם תאי הזרע והפריה בתנאי מעבדה. לאחר מכן, מחדירים את העובר אל הרחם, תוך מתן טיפול הורמונאלי תומך. - מתוך אתר של משרד הבריאות

 

מדוע נדרש נוטריון בתהליך הפריה חוץ גופית?

כחלק מהתהליך נדרשים הצדדים המעוניינים לעבור הפריה חוץ גופית לחתום על תצהיר בפני נוטריון להפריה.

בתצהיר מאשרים הצדדים בין השאר:

כי אינם נשואים, כי הם נכנסים לתהליך במודע ומתוך הסכמה הדדית ובחירה חופשית וללא כל תמורה כספית מכל גורם שהוא.

כי העוברים שיוצרו מההפריה מיועדים להחדרה לרחמה של האישה ולא לצורך החדרה לאם פונדקאית אחרת;

כי ידוע להם שלאחר הצלחת ההפריה לא ניתן לבטל את ההסכם או לסגת ממנו באורח חד צדדי;

כי ידוע להם שעם היולד התינוק/ת מהפריה זו יחולו עליהם כל החובות והזכויות הנובעות מהורות ביולוגית טבעית

וכיוב'

על הצדדים לחתום בפני עו"ד שהוא נוטריון להפריה חוץ גופית המוסמך על ידי משרד המשפטים.

במידה והנכם נדרשים לחתימה של נוטריון על טופס הפריה חוץ גופית ניתן להתקשר למרכז לנוטריון בטלפון

03-9333133 ונוטריון מוסמך של משרד המשפטים ייענה לכם בהקדם.