gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 

נוטריון למונית

בעבר מונית (ה"פח") יכולה הייתה להירשם רק על שם "בעל רישיון ההפעלה" קרי, בעל הזכות הציבורית ואולם, החיוב שברישום המונית("פח") על שם "בעל הזכות הציבורית" יצר בעיות רבות שכן בפועל ובמרבית המקרים, אין זהות בין בעל הרכב (ה"פח") לבין בעל הזכות הציבורית, והקשר בינהם הוא בהתקשרות חוזית לצורך השכרת הזכות הציבורית

מחדל זה כאמור יצר בעיות רבות כגון: דו"חות התעבורה בגין עבירות תעבורה שביצע בעל ה"פח", מגיעים לבעל הזכות הציבורית. במידה ובעל רישיון ההפעלה נפטר בעל המונית מנוע מלעבוד על המונית עד הרובצים על בעל רישיון ההפעלה, נרשמים על המונית ועוד

לכן ועל מנת לפשט את הדברים שונו התנאים ופקודת התעבורה תוקנה כך שהמונית ("הפח") תירשם על שם "בעל המונית" ("הפח") ובתחתית שמו פרטי בעל רישיון ההפעלה קרי, שמו ומספר זהותו

מעת לעת מביא המחוקק פתרונות יצירתיים ונכונים יותר שכן הזמנים משתנים והדינמיקה בתחום משתנה כל הזמן (נוטריון לגט טקסי, נוטריון להובר, נוטריו לזכות ציבורית וכיוב) לכן חשוב מאוד להתעדכן מול הרשומות והפרסומים הציבוריים מעת לעת

המרכז לנוטריון מתמחה במתן שירותים נוטריונים לבעלי מוניות הזקוקים לחתימת נוטריון ולחתימת עו"ד על הטפסים השונים הנדרשים מהם מעת לעת כגון

רכישת מונית, רכישת מספר למונית, השכרת מונית, מכירת מונית, קניית מונית, השכרת זכות ציבורית,  רכישת זכות ציבורית, וכיוב 

בתהליכים אלו נדרשים הצדדים להסכם לחתום ולהזדהות בפני נוטריון והכל בהתאם לתקנות


זקוקים לשירותי נוטריון

זקוקים לאימות חתימה

אנחנו נגיע עד אליכם בשירות נוטריון עד הבית ו/או עד למקום העסקים

ונבצע עבורכם את השירות במקום

צרו קשר עוד היום

בטלפון: 03-9333133

בנייד: 050-3751888

נוטריון למונית, נוטריון להשכרת מונית, נוטריון לרכישת מונית, נוטריון לקניית מונית, נוטריון למכירת מונית, נוטריון למונית , נוטריון להשכרת זכות ציבורית, נוטריון לרכישת זכות ציבורית, נוטריון לקניית זכות ציבורית, נוטריון למכירת זכות ציבורית, נוטריון להעברת בעלות מונית, נוטריון להובר, נוטריון ל UBER, נוטריון הובר, נוטריון לרשיון מונית, נוטריון לרשיון הובר, נוטריון לרשיון UBER, UBER נוטריון, עו"ד למונית, עו"ד להשכרת מונית, עו"ד לרכישת מונית, עו"ד לקניית מונית, עו"ד למכירת מונית, עו"ד למונית, עו"ד להשכרת זכות ציבורית, עו"ד לרכישת זכות ציבורית, עו"ד לקניית זכות ציבורית, עו"ד למכירת זכות ציבורית, עו"ד להעברת בעלות מונית, עו"ד להובר, עו"ד ל UBER, עו"ד הובר, עו"ד לרשיון מונית , עו"ד לרשיון הובר, עו"ד לרשיון UBER, UBER עו"ד, נוטריון לעניין הודעה על רישיון הפעלה למונית, נוטריון לרישיון הפעלה למונית, נוטריון לגט טקסי, נוטריון GETTAXI, עו"ד לגט טקסי, עו"ד GETTAXI,