gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 

נוטריון לריבוי חותמים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שירותי נוטריון לריבוי חותמים עד הבית הניתנים על ידי המרכז לנוטריון כוללים בין היתר:
אישור נוטריוני לריבוי חותמים ותרגום נוטריוני למסמכי גילוי מרצון 

אימות חתימה בפני נוטריון לריבוי חותמים ליפוי כח כללי (אדם מוגבל, שוהה בחו"ל) 
אימות חתימה ליפוי כח בנק למשכנתאות לריבוי חותמים
יפוי כח בלתי חוזר נוטריון לריבוי חותמים
אימות חתימה ליפוי כח נוטריון לריבוי חותמים – רכישת דירה וכיו"ב 
אישורי נוטריון לריבוי חותמים על אימות חתימה בכל נושא אחר 
אישור צוואה ע"י נוטריון לריבוי חותמים  
אימות הסכם ממון טרום נישואין ע"י נוטריון לריבוי חותמים
תצהירים נוטריונים לריבוי חותמים
אישור נוטריון של אישורי אפוסטיל לריבוי חותמים
תרגום נוטריוני (בכל השפות) לריבוי חותמים
אישורי חיים לריבוי חותמים
תרגום מסמכים ציבוריים נוטריון לריבוי חותמים
תרגום תעודת נישואין ללריבוי חותמים, תעודת גירושין לריבוי חותמים, אישור העתק לריבוי חותמים, אישורי הסכמי ממון לריבוי חותמים
הכנת כתבי-הרשאה / יפויי כח נוטריון למיניהם לריבוי חותמים
כל אישור נוטריון אחר, לצרכי הלקוח ובהתאם לחוק לריבוי חותמים
אישור נוטריוני לריבוי חותמים לרכישת דירה 
צוואה נוטריונית לריבוי חותמים
גילוי מרצון לריבוי חותמים נוטריון לריבוי חותמים לתמ"א 38, נוטריון לריבוי חותמים לקבלן, נוטריון לריבוי חותמים כללי

 

 

   

gallery/חתימה 3