gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 


שירותי נוטריון לסטודנטים בחו"ל הניתנים על ידי המרכז לנוטריון כוללים בין היתר:

אישור תרגום נוטריוני לדיפלומה המתקבלת בחו"ל

בשעה טובה סיימתם את הלימודים בחו"ל.

לאחר קבלת הדיפלומה יש להגישה בארץ.

יש לשים לב:

על מנת שהדיפלומה תוכר בארץ יש לפנות לנוטריון מוסמך בארץ כדי שיתרגם וייתן אישור תרגום נוטריוני מתאים לדיפלומה.
 

חשוב מאוד לפנות לנוטריון שמכיר את דרישות הליך זה וזאת על מנת למנוע עיכוב ובזבוז כספים מיותר.

לדוגמא:

לסטודנטים לרפואה הדיפלומה נשלחת למשרד הבריאות ודרישות משרד הבריאות אינן תואמות את דרישות משרד המשפטים לסטודנטים שחוזרים מלימודי משפטים.  

 

אישור תרגום נוטריוני לתעודת בגרות ליוצאים ללמוד בחו"ל

הסבר: על מנת שתעודת הבגרות של ישראל תוכר בחו"ל יש צורך לפנות לנוטריון מקצועי שיתרגם את תעודת הבגרות וייתן לה תוקף נוטריוני, שיוכר על ידי האוניברסיטה בחו"ל.

האישור הנוטריוני הינו מסמך שהנוטריון עורך וכורך יחד עם מסמך התרגום של תעודת הבגרות ותעודת הבגרות המקורית. במידה והנוטריון לא דובר את שפת היעד ניתן לצרף תרגום ותצהיר של המתרגם כי הוא דובר ובקיא בשתי השפות והנוטריון ייתן אישור נוטריוני על הצהרת מתרגם אליו יצרף את הצהרת המתרגם, תרגום התעודה ואת התעודה המקורית. 

שירותי אפוסטיל לסטודנטים בחו"ל 

אישור אפוסטיל הינו אישור הניתן ע"י משרד החוץ או בית המשפט והוא מוצמד לאישור הנוטריוני או לתעודת הבגרות עצמה.

משרדנו מטפל בהשגת כל האישורים הללו ובכך חוסך הנוטריון לסטודנטים עגמת נפש שיכולה אף להביא לעיכוב התהליך בזבוז כסף מיותר ואף דחיית מועד הלימודים! 

יש לדעת כי ישנם גופים בחו"ל שאינם דורשים אישור אפוסטיל על התעודות ובכך ניתן לחסוף כסף לסטודנט. 

 

שירותי נוטריון אקספרס עד בית הלקוח או מקום העבודה לסטודנטים בחו"ל.

הסבר מאחר ובמקרים רבים העומס על החוזרים לארץ הוא רב והדחיפות גבוהה -  משרדנו נותן שירותי נוטריון אקספרס 24/7 עד בית הלקוח או עד מקום העבודה במידת הצורך לסטודנטים. 

המרכז לנוטריון - כל שירותי הנוטריון במקום אחד